Ön itt van: Pályázatok

Pályázatok

KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044 Sajtóközlemény - Projektnyitó

 • PDF


2014 | 10 | 06.

 

Sajtóközlemény - Projektnyitó

Kunbaja község önkormányzatának megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelése

 

Kunbaja Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Megújuló energiaalapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés, című pályázati felhívásra benyújtott, „Kunbaja község önkormányzatának megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelése” című projektben 336, 26 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, annak érdekében, hogy az intézmény villamos energia fogyasztásának jelentős része megújuló energián alapuljon.

A KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044 konstrukcióban kiírt pályázat célja az „a fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz képest kisebb környezeti terheléssel járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos energia szerepének növelése. A pályázat támogatja a földgázhálózatba táplálható biometán-termelést is.

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044 azonosítószámú pályázata keretében 336,26millió forint európai uniós támogatás segíti annak a projektnek az eredményes megvalósulását, mely során Kunbaja Község Önkormányzat napelemes földre telepített kiserőművet építtet.

A projekt keretein belül az Önkormányzat energiafelhasználásának csökkentése valósul meg, napelemes kiserőmű létesítésével, aminek a teljesítménye 495,0 kWp. Kunbaja külterületére vonatkozó meteorológiai adatok figyelembe vételével a közel 500 kW kapacitásúra tervezett rendszer közel 547 ezer kWh elektromos áram előállítását teszi lehetővé. A közüzemi hálózatba, a KÁT-rendszer kereteiben történik betáplált elektromos áram mennyiségének és értékének elszámolása. A rendszer további előnye, hogy a legnagyobb hozamot az év középső időszakában, különösen a nyári hónapokban tudja elérni. Ekkor a megnövekedett elektromos áram felhasználás, amely növekmény jelentős része a klímaberendezések működtetésével generálódik, többlet terhet jelentenek az elektromos áramot előállító, hagyományos erőműveknek. A megújuló erőforrásokból termelt elektromos áram ezen időszakban történő előállítása ezt a többletterhet képes csökkenteni, ami a jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztésre is fokozottan érvényes.

A kivitelezés 2014. október 6-án kezdődött meg, a tervezett átadás 2015. tavaszán várható. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A projektről bővebb információt a Honlap: http://www.kunbaja.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Kunbaja Község Önkormányzata

Cím: 6435 Kunbaja, Rákóczi út 16.

Zöldség-önfenntartás és fenntarthatóság Kunbaján

 • PDF

A határ menti település önkormányzata támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Támogatási rendszerhez benyújtott pályázatán.

Projekt címe: Zöldség - önfenntartás és fenntarthatóság Kunbaján
Projektkód:TÁMOP- 1.4.3-12/1 -2012-0154
Projektidőszak: 2013. június 01 -tői 2015. május 31 -ig.
Elnyert támogatás: 179.780.516 Ft Helyszín: Kunbaja, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. sz.
A pályázat alapvető célja: új foglalkoztatási lehetőségek létesítése és a megújuló energia hasznosítása, hosszú távon az önkormányzat önfenntartóvá válása.

A projekt tevekénységei:
-Zöldség és gyümölcsfeldolgozó létesítése, melyben 6 fő foglalkoztatása fog megvalósulni.
-Az újonnan kialakított zöldség és gyümölcsfeldolgozót megújuló energia fogja fűteni. Ez a beruházás további kettő munkahelyet fog teremteni.

A projekt keretein belül
•    a régi napközi épülete (Kunbaja Bajcsy u. 6.) kerül átalakításra zöldség és gyümölcsfeldolgozóvá, és az üzem működéséhez szükséges eszközök, berendezések kerülnek beszerzése.
•    Zöldség és gyümölcsfeldolgozóhoz kapcsolódó képzés 15 fő részére
•    Faapríték készítéshez és kazánfűtéshez kapcsolódó képzés 15 fő részére.
•    Különböző kapcsolódó szolgáltatások (rendezvények, marketing, stb.).
•    8 fő részére támogatott foglalkoztatás és foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaerő-piaci-szolgáltatások: mentorállás, gyermekfelügyelet, idősgondozás.
•    Önkormányzatunknak 14 hónapon keresztül továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van.

projekt 1

 
 
 
Tamop logok

„Összefogás” Közösségi Ház IKSZT /Integrált Közösségi – és Szolgáltató Tér/

 • PDF

„Összefogás” Közösségi Ház

IKSZT /Integrált Közösségi – és Szolgáltató Tér/

Kunbaja Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 2008-2009. évben a Földművelésügyi - és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a Művelődési Ház külső- belső felújítására, bővítésére, illetve egy Integrált Közösségi- és Szolgáltató Tér létrehozására, működtetésére. A pályázaton elnyert összeg 36.034.513,- Ft. Ez a támogatás nagyban hozzásegíti a fenntartót egy kulturált, a falu lakosságának igényeit kielégítő közművelődési – szolgáltató intézmény működtetéséhez.
Ebből a pénzből a következő valósult meg:

Külső felújítás:

 • Felújításra került az épület külső homlokzata
 • Megtörtént a tetőszerkezet javítása, új tető került az intézményre
 • A régi csatornát új váltotta fel
 • Megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje, műanyag szerkezetek kerültek a régiek helyére.

Belső felújítás:
- A WC blokkok teljes felújításra kerültek, egy akadálymentes WC került
kialakításra

 • Elvégezték a belső tér akadály mentesítését
 • Felújításra került az elektromos hálózat
 • Sor került a már 40 éves padozat cseréjére, felújítására
 • Korszerűsítették és bővítették a fűtést
 • A teljes belső tér festése, mázolása is megtörtént.

Bővítés

 • Az épület akadálymentes megközelítésének biztosítása
 • Civil szervezetek részére többcélú helyiség kialakítása, a szükséges eszközök biztosítása

A kivitelezési munkálatokat a bajai EMEL-INVEST Beruházás Szervező KFT. végezte 2010-ben.

Eszközbeszerzésre 4.433.940 Ft-ot nyert az Önkormányzat 2011-ben. Ebből a pénzből történt meg a bútorzat cseréje: információs pult, ill. korszerű, kényelmes fotelok és dohányzóasztalok kerültek az előtérbe, új asztalok, székek, polcok, asztali lámpák, számítógép asztalok és forgószékek a könyvtárba és az irodába. Új fogasok, tároló szekrények is beszerzésre kerültek.
Informatikai eszközökkel is gazdagodott az IKSZT: 6 számítógépet, egy laptopot, projektort, előadások megtartásához filccel írható táblát, hordozható telefont, faxot, DVD-t, nyomtatót és egy nagy képernyős televíziót vásároltunk.

Kivitelező: a SZVOR-SZER KFT. és a FER-MI KFT. Baja.

1 2 3

LHH program

 • PDF

EU támogatásból újítjuk fel a Kunbajai Iskolát

Leghátrányosabb Helyzetű – LHH - kistérségek felzárkóztató programja keretében újul meg a Kunbajai Iskola

A kormány 2007. őszén – gazdasági, társadalmi, infrastruktúra-ellátottsági mutatók alapján – meghatározta a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérséget, és döntött ezek komplex programmal történő fejlesztésének szükségességéről. Számos gazdasági-társadalmi folyamatot tapasztalunk, amelyek kedvezőtlenül érintik a leghátrányosabb helyzetű térségeket illetve társadalmi csoportokat, nemzetközi összehasonlításban kifejezetten alacsony a foglalkoztatás, nem versenyképes az oktatás, veszélyesen nő a lakosság eladósodása.

A felzárkóztatást célzó, összesen 96,9 milliárd forint keretösszegű program forrása az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT). A 33 érintett kistérségnek 2009 január végéig kellett benyújtania a végleges, komplex projektcsomagot a kistérségenként megállapított támogatás felhasználásáról, a javaslatok egy zsűrizésen mentek keresztül. A zsűrizést követően a pontosított projektjavaslatok alapján írja majd ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a kifejezetten a kistérségeknek szóló felhívásokat, amelyekre így lényegében verseny nélkül nyújthatják be részletes projektjavaslatukat az érintettek.

E program keretében tervezte meg Kunbaja Község Önkormányzata és a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás mint az iskola fenntartója a Kunbajai iskola felújítását. Az iskola 1958-ban készült el és azóta változatlan formában működött. Az igény és a lehetőség találkozott, hogy Kunbaján is méltó, a kor követelményeinek megfelelő iskolába járhassanak a gyerekek.

Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás a Dél-alföldi Operatív Program – 4.2.1/B09-2009-0001pályázatán 79.122.462,- Ft támogatásban részesült, amelynek célja a BKTT Általános Iskolájának Kunbajai Tagintézmény rekonstukciója” c. pályázati projekt megvalósítása.

 

Az önerőt Kunbaja Község biztosítja a projekt megvalósításához.

 

A beruházás összköltsége 83.286.802 Ft, amelyet az épület felújítására, eszközbeszerzésre és a projekt megvalósítására lehet költeni. A munkálatok 2009 november 3-kezdődtek, a közbeszerzési eljáráson kiválasztott Sugo-Bau Kft. kivitelezésében. A projekt várható befejezése 2010 június 30.

Megújul az iskola

 • PDF


iskolafelujitasLeghátrányosabb Helyzetű – LHH - kistérségek felzárkóztató programja keretében újul meg a Kunbajai Iskola

A kormány 2007. őszén – gazdasági, társadalmi, infrastruktúra-ellátottsági mutatók alapján – meghatározta a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérséget, és döntött ezek komplex programmal történő fejlesztésének szükségességéről. Számos gazdasági-társadalmi folyamatot tapasztalunk, amelyek kedvezőtlenül érintik a leghátrányosabb helyzetű térségeket illetve társadalmi csoportokat, nemzetközi összehasonlításban kifejezetten alacsony a foglalkoztatás, nem versenyképes az oktatás, veszélyesen nő a lakosság eladósodása.

A felzárkóztatást célzó, összesen 96,9 milliárd forint keretösszegű program forrása az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT). A 33 érintett kistérségnek 2009 január végéig kellett benyújtania a végleges, komplex projektcsomagot a kistérségenként megállapított támogatás felhasználásáról, a javaslatok egy zsűrizésen mentek keresztül. A zsűrizést követően a pontosított projektjavaslatok alapján írja majd ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a kifejezetten a kistérségeknek szóló felhívásokat, amelyekre így lényegében verseny nélkül nyújthatják be részletes projektjavaslatukat az érintettek.

E program keretében tervezte meg Kunbaja Község Önkormányzata és a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás mint az iskola fenntartója a Kunbajai iskola felújítását. Az iskola 1958-ban készült el és azóta változatlan formában működött. Az igény és a lehetőség találkozott, hogy Kunbaján is méltó, a kor követelményeinek megfelelő iskolába járhassanak a gyerekek.

Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás a Dél-alföldi Operatív Program – 4.2.1/B09-2009-0001 pályázatán 79.122.462,- Ft támogatásban részesült, amelynek célja a BKTT Általános Iskolájának Kunbajai Tagintézmény rekonstukciója” c. pályázatiprojekt megvalósítása.

 

Az önerőt Kunbaja Község biztosítja a projekt megvalósításához.

 

A beruházás összköltsége 83.286.802 Ft, amelyet az épület felújítására, eszközbeszerzésre és a projekt megvalósítására lehet költeni. A munkálatok 2009 november 3-kezdődtek, a közbeszerzési eljáráson kiválasztott Sugo-Bau Kft. kivitelezésében. A projekt várható befejezése 2010 június 30.

A projektről

 • PDF

A projekt megvalósításával az iskola műszaki-infrastrukturális, és oktatási tartalmát tekintve megfelel a XXI. század által támasztott iskolai nevelési, felszereltségi, és esztétikai követelményeknek. A modern oktatási- nevelési környezet, az egységes iskola kialakítása versenyképes tudást ad, magasabb iskolai végzettség elérését teszi lehetővé az itt végző diákok számára.

A felújítási munkálatok keretében az 1958 –ban emelt iskolaépület került felújításra, amelyen az elmúlt 50 esztendőben nem hajtottak végre komolyabb felújítási munkálatokat, csak az épület állagmegóvására, a fűtési rendszerekre, és az adott korszaknak megfelelő korszerűsítése költöttek pénzeszközöket. Ezért nagy öröm, hogy a község diákjai, polgárai egy teljes egészében megújult, korszerű épületben tanulhatnak, és folyhatnak a közösségi élet egyéb eseményei.

A projekt célcsoportjai:

1.) Kunbaja, és a Bácsalmási kistérség lakossága

2.) Kunbaja község és a Bácsalmási kistérség civil szervezetei

3.) Kunabaja község ifjúsága

4.) Kunbaja Község Önkormányzata, Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás

A pályázat tartalma:

 • Előkészítő tevékenységek (tervezés)
 • Szolgáltatások igénybevétele (projektmenedzsment, kiviteli terv készítése, közbeszerzési tanácsadás, jogi tanácsadás, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság és tájékoztatásbiztosítása)
 • Építőipari beruházás (tetőzet, homlokzat, új fűtőtestek és csőrendszer kialakítása, nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítás, akadálymentesítés, új villámvédelmi rendszer kiépítése, hőszigetelő rendszer építése a homlokzaton, eresz- és lefolyócsatornák cseréje, elektromos rendszer korszerűsítése)
 • Eszközbeszerzés (működéshez szükséges bútorzat, székek, asztalok, szekrények; táblák)

 

A pályázat életútja:

A pályázati dokumentáció benyújtása 2009.07.08.
Kivitelezési alapszerződés 2009.08.26.
NFÜ elnökének levele a pályázat részekre bontásának engedélyéről 2009.08.31.
Új pályázati anyag (műszaki tartalom csökkentése) 2009.10.05.
A kivitelezési szerződés I. sz módosítása 2009.10.08.
Hiánypótlás 2009.10.20.
Pályázat befogadása 2009.10.30.
Kivitelezői munkálatok megkezdése 2009.11.03.
Helyszíni ellenőrzés (VÁTI) 2009.11.17.
Döntés a pályázat támogatásáról 2009.11.26.
Támogatási szerződés tervezet megküldése 2009.11.27.
A kivitelezési szerződés II. sz. módosítása 2009.12.03.
Támogatási szerződéshez benyújtott dokumentumok megküldése 2009.12.10.
Hiánypótlás 2009.12.17.
Hiánypótlás megküldése 2010.01.05.
Támogatási szerződés hatályba lépése, aláírása 2010.01.14.
A kivitelezési szerződés III. sz. módosítása 2010.04.20.
Kiviteli munkálatok készre jelentése 2010.05.30.
Projektzáró rendezvény 2010.06.28.

 

 

 

Pályázat-projekt alapinformációi:

 

Pályázó: BKTT

Beruházás típusa: épület felújítás, eszközbeszerzéssel

Ingatlan: cím

 

 

Pályázat költségvetési adatai:

 

Teljes költségvetés: 83 286 802 Ft

Elnyert támogatás: 79 122 462 Ft

Önrész: 4 164 340 Ft

Sajtóközlemény a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás kunbajai iskola felújítási pályázatáról

 • PDF

 

eulogo ujmagyarlogo

 

A Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás a DAOP 4.2.1/B pályázatán 79 millió forintos forrást nyert el kunbajai általános iskolájának rekonstrukciójára

Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás a Dél-alföldi Operatív Program – 4.2.1/B09-2009-0001 pályázatán 79.122.462,- Ft támogatásban részesült, amelynek célja a „BKTT Általános Iskolájának Kunbajai Tagintézmény rekonstukciója" c. pályázati projekt megvalósítása

A beruházás összköltsége 83.286.802 Ft, amelyet az épület felújítására, eszközbeszerzésre és a projekt megvalósítására lehet költeni. A munkálatok 2009 november 3-kezdődtek, a közbeszerzési eljáráson kiválasztott Sugo-Bau Kft. kivitelezésében. A projekt várható befejezése 2010 június 30.

A projekt megvalósításával a tagintézmény úgy műszaki-infrastrukturális, mint oktatási tartalmát tekintve megfelel a XXI. Század iskolájával szemben támasztott követelményeknek. A modern oktatási- nevelési környezet, az egységes iskola kialakítása versenyképes tudást ad, magasabb iskolai végzettség elérését teszi lehetővé az itt végző diákok számára. Mindezek közvetlenül és közvetve növelik a térség népesség megtartó képességét, javítják a gazdasági környezetet és a foglalkoztatási helyzetre is pozitív hatást gyakorolnak.

A beruházás a tervek szerint halad, várhatóan 2010 június utolsó napjaiban lesz a projekt záró rendezvénye. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Bácsalmás, 2010. június 4.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósult meg